האגודה בתקשורת

ראשי האגודה בתקשורת

BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL, TOO

Our attitude towards Ethiopian Israelis is a reflection of a social disease that exists in our society.