משטרה

ראשי משטרה

בשנת 2015, פרצה המחאה הגדולה בעקבות החשיפה הציבורית לאלימות המשטרתית כנגד החייל דמאס פקדה והמקרה של יוסף סלאמסה ז"ל, אך לצערנו התנהלות גזענית הינה חלק מהשגרה במערכת הביטחון פנים. בשנת 2015, שוחררו לאגודת יהודי אתיופיה נתונים המעידים על כך כי כ-12% מהתיקים אשר נפתחו בגין תקיפת שוטר בקרב האוכלוסייה היהודית הינם של ישראלים ממוצא אתיופי. שיעור זה מייצג פי 6 משיעורם של יוצאי אתיופיה באוכלוסייה. אז למה זה כל כך משמעותי? כי נתון זה משקף את הנהלים שעל פיהם כאשר אזרח מתלונן נגד אלימות משטרתית במח"ש, שוטר יכול לפתוח נגדו תיק על תקיפת שוטר בכדי להגן על עצמו מפני העמדה לדין משמעתי או פלילי. חוסר הפרופורציות משתקפות בעוד שתיקי הפשיעה הוו רק כ-5.5% מכלל התיקים; בשאר העבירות שיעורם של יוצאי אתיופיה היה קרוב יותר לייצוגם באוכלוסייה הכללית. לכן, אנו באגודה פועלים הן בשביל להפעיל לחץ לשינוי התנהגות גזענית פנים-ארגונית במנגנוני המשטרה, והן בשביל לשנות את הנהלים אשר מאפשרים את פתיחת התיקים נגד אזרחים אשר הותקפו על ידי שוטרים, וליישם מנגנון הרתעה בכדי למנוע מקרים כאלה בעתיד.

למידע על הגשת תלונה נגד שוטרים מטעם האגודה לזכויות האזרח – לחצו כאן.

למידע על זכויות המפגין מטעם האגודה לזכויות האזרח – לחצו כאן.

למידע על זכויות בהליך הפלילי – לחצו כאן.

למידע לעצור מטעם הסניגוריה הציבורית – לחצו כאן.

למידע אודות זכויות קטינים בהליך פלילי מטעם הסניגוריה הציבורית – לחצו כאן.

לקישור להגשת תלונות במח"ש – לחצו כאן.

משטרה

נכון לשנת 2015, כ-12% מהיהודים שנגדם נפתח תיק על תקיפת שוטרים הם של ישראלים ממוצא אתיופי

כיום, ישנן תלונות רבות אשר מוגשות למח"ש בנושא אלימות משטרתית ונסגרות לאחר דיון מזורז ו/או נגנזות בהתאם ל"נוהל שפיטה מהיר" הנחיית פרקליט המדינה" 2.18.  מסמכים רשמיים שונים של מבקר המדינה ושל ועדות ממשלתיות מצביעים על היחס השלילי של משטרת ישראל כלפי ישראלים ממוצא אתיופי.  יחס שלילי זה מקטלג אוכלוסייה שלמה בתור מפרי חוק וסדר על בסיס גוון עור בלבד, פוגע בצורה חמורה בדימוי של האוכלוסייה, ויוצר מכשולים מסוכנים לעתידם החברתי של ישראלים ממוצא אתיופי.  נכון לשנת2015 , יוצאי אתיופיה הוו כ– 2% מהאוכלוסייה היהודית, אך חלקם מתוך כלל היהודים שנגדם נפתח תיק על תקיפת שוטרים היה כ– 12% פי – 6 מייצוגם באוכלוסייה היהודית. נתון זה חריג גם בהשוואה לשיעורי הפשיעה הכלליים של יוצאי אתיופיה' אשר הוו בשנת 2015 כ– 5.5% מכלל התיקים, וכ- 4.5%מהעבירות על סדר ציבורי. לנייר העמדה המלא...

קראו עוד