ראשי מידע, נתונים ומחקרים משטרה וביטחון פנים משטרה וביטחון פנים - כתבות כמאל חטיב: "שוטר אתיופי-כושי לא יעצור מוסלמי"