ראשי מידע, נתונים ומחקרים החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים ייצוג הולם – דו"חות שנתיים על יישום החוק