ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה לאחרונה פירסמה רשות המיסים, כי תוכנית מענק עבודה ("מס הכנסה שלילי") הורחבה