ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה תעסוקה וכלכלה - כתבות 74% מהאקדמאים יוצאי אתיופיה משתכרים פחות מהשכר הממוצע