ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - הודעות לעיתונות הודעות לעיתונות 2012 המכתב שנשלח לראש הממשלה והשרים נגד הצעת ההחלטה שתוגש מחר (13.5.2012) בישיבת הממשלה*