ראשי חדשות אירועים אירועים - ארכיון תנועת הסולידאריות: המוכתר מזמין