ראשי מידע, נתונים ומחקרים עלייה וקליטה עלייה וקליטה - מחקרים ועמדות תגובה לקמפיין שינוי התדמית מטעם הסוכנות ומשרד הקליטה (2006)