ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה תעסוקה וכלכלה - כתבות תביעה: העמותה פסלה גננת אתיופית בשל מוצאה