ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה שרת הקליטה קוראת להכניס את סיפור עליית יהודי אתיופיה לתכניות הלימודים של מערכת החינוך