ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון רפואת שיניים ציבורית: 'צריך למחוא כפיים לליצמן'