ראשי מידע, נתונים ומחקרים דיור פרטים בנוגע למשכנתאות בתנאים מוּעדפים ל-200 זוגות צעירים