ראשי מידע, נתונים ומחקרים דיור פעילים ביפו ד': "למה לשים פה את האתיופים?"