ראשי חדשות אירועים אירועים - ארכיון פעילות שיא "מבלים בשלום"- אלימות עד כאן!