ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה תעסוקה וכלכלה - כתבות פיצויי פיטורין מופחתים למעליב לקוחה אתיופית