מאוצר הפתגמים של יהודי אתיופיה

ראשי תרבות ומורשת מאוצר הפתגמים של יהודי אתיופיה