ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה נגד המכרז של מרכז ההיגוי – בעד צמצום פערים בחינוך