ראשי מידע, נתונים ומחקרים דיור משרד הבינוי והשיכון מציג עדכון בנוהל לרכישת דירה