ראשי מידע, נתונים ומחקרים דיור משכיר דירה לאתיופים בלבד