ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה תעסוקה וכלכלה - כתבות מרתון כהלכתו: זבדה וודג' מתכונן לאליפות העולם