ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה מצא פתרון בפתח תקוה לראשית שנת הלימודים