ראשי מידע, נתונים ומחקרים עלייה וקליטה עלייה וקליטה - כתבות מסע לאתיופיה: המועמדים לעלייה מחכים ברעב