ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה מניעת אפליה וגזענות בבתי הספר – פעולות מנע ולא "כיבוי שרפות"