ראשי מידע, נתונים ומחקרים דיור מידע בעניין משכנתאות מוגדלות לצעירים