ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך מחנה קיץ לתלמידים מצטיינים