ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה מחאת ההורים בנתניה: לא ניתן לסגור בית ספר מצטיין!