ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה תעסוקה וכלכלה - כתבות מאות עולים יגויסו למשטרה וישתלבו בתפקידים בכל היחידות