ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה תעסוקה וכלכלה - כתבות לראשונה: יוצאי אתיופיה בעמדות בכירות בשירות המדינה