ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה תעסוקה וכלכלה - כתבות לראשונה: אתיופי בראש אגף קליטת עולי העדה