ראשי מידע, נתונים ומחקרים כללי כתבות כלליות כשמדובר באתיופים הצביעות חוגגת – התבטאויות גזעניות של אישי ציבור כנגד הקהילה האתיופית מתקבלות בשתיקה רועמת מצד התקשורת והממסד