ראשי מידע, נתונים ומחקרים עלייה וקליטה עלייה וקליטה - מחקרים ועמדות כלום לא השתנה – תמונת מצב על הנושאים המרכזיים