ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה כישלון מערכת החינוך בקליטת יוצאי אתיופיה (2003)