ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה תעסוקה וכלכלה - כתבות כוכב נולד אתיופי: הפרויקט החדש של משרד הספורט