ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת יצירות ספרותיות שנכתבו על-ידי סופרים מבני העדה האתיופית