ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים חיצוניים וכתבות "יציאת מצרים של יהודי אתיופיה" לתוכניות הלימודים