ראשי מידע, נתונים ומחקרים החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים ייצוג הולם – החוק והנחיות הנציבות כיצד ליישמו