ראשי מידע, נתונים ומחקרים דיור התושבים הפגינו נגד מעבר ההוסטל לרחוב שלהם