ראשי חדשות אירועים אירועים - ארכיון הקריה האקדמית אונו תקיים פאנל בנושא סיכוייהם של אקדמאים אתיופים, חרדים וערבים בענף הפרסום