ראשי מידע, נתונים ומחקרים החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים הערות האגודה לדו"ח מעקב שני בתכנית החומש