ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה היערכות מערכת החינוך, לקראת שנת הלימודים תשע"ג, לשינוי בהרכב אוכלוסיית התלמידים בבתי ספר אשר 50% ויותר מתלמידיהם הם יוצאי אתיופיה