ראשי מידע, נתונים ומחקרים כללי כתבות כלליות הזווית האחרת של פרשת שפיכת הדם