ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה האם הצטמצמו בחמש השנים האחרונות הפערים בין הישגיהם הלימודיים של התלמידים יוצאי אתיופיה לבין יתר התלמידים?