ראשי מידע, נתונים ומחקרים דיור דיירים ברחוב ביל"ו: האסון הבא – שאלה של זמן