ראשי מידע, נתונים ומחקרים דיור "את הקמת העיר מודיעין הגה דיין בשנות ה-50"