ראשי מידע, נתונים ומחקרים דיור אליה וקוץ בה? מבצע סיוע משפטי של לשכת עורכי הדין לעולי אתיופיה במסגרת הסכמים לרכישת דירה