יום הזכרון לנספים בסודן 16 במאי 2007

67-sImg

תמונה 8 מ- 8