יום הזכרון לנספים בסודן 16 במאי 2007

66-sImg

תמונה 7 מ- 8