יום הזכרון לנספים בסודן 16 במאי 2007

65-sImg

תמונה 6 מ- 8