יום הזכרון לנספים בסודן 16 במאי 2007

64-sImg

תמונה 5 מ- 8